Pátek 10. Březen 2017, 20:00

laterna magika / Human Locomotion

Laterna magika

adresa

Národní 1393/4, Praha 1 - Nové Město

kategorie

Divadlo

WEB

vstup

690 - 450

Ambiciózní projekt se zabývá světově známým a pro vývoj fotografie a filmu významným fotografem Eadweardem Muybridgem, který vynalezl chronofotografii, rychlou závěrku, zoopraxiskop… Laterna magika má s jeho prací mnoho společného – pohyb, fotografie, film.